1. Verde Webwinkel is een activiteit van Verde ez. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn onder nummer 78759072. Het BTW-nummer van Verde ez. is 817670956B.01 Onze winkel vindt u in Deventer (kijk elders op de site voor de actuele adresgegevens en openingstijden).
 2. Voor vragen over producten kunt u contact opnemen met ons. U kunt ook een mail sturen naar info@verdedeventer.nl.

 

Definities: 

 1. Verde ez: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en exploitant van de Verde Webshop.
 2. Consument: kopende partij ofwel opdrachtgever.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot levering

 

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verde ez. en een consument van Verde Webshop.
 2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van consument/opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

 

Prijzen: 

 1. Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW. De portokosten zijn voor rekening van de consument.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling worden de portokosten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

 

Betaalwijze:

 1. In de winkel van Verde kan zowel contant als met behulp van PIN worden betaald. De webwinkel biedt de volgende betaalmogelijkheden: Ideal, Visa, Apple Pay, MasterCard, Bancontact, PayPal en Klarna.

 

Verkrijgbaarheid producten/levertijd:

 1. De producten die op deze site worden aangeboden zijn tevens verkrijgbaar in de winkel, onder voorbehoud van voorradigheid.
 2. Indien alle producten van een bestelling voorradig zijn zal de bestelling binnen 3 werkdagen worden uitgeleverd.
 3. Mochten artikelen niet op voorraad zijn dan zult u binnen 2 werkdagen worden geïnformeerd worden over leverdatum en eventuele deelleveringen.

 

Wijze van verzending: 

 1. Alle leveringen worden verzonden middels PostNL. 

 

Bedenktijd/ontbinding: 

 1. Voor bestellingen gedaan via de webshop geldt een zichttermijn. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen mag u zich bedenken de artikelen zonder opgaaf van reden retour zenden. Voor de verbruiksgoederen geldt dat deze in de originele, ongeopende verpakking dienen te worden aangeleverd, bij de goederen dient de pakbon/factuur te worden ingesloten. Stuur de artikelen naar Verde ez., t.a.v. Retouren, Flora 95, 7422LS Deventer. Aldus en binnen deze termijn retour gezonden artikelen worden volledig vergoed door Verde ez.
 2. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt binnen 5 werkdagen op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
 3. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

 

Garantie: 

 1. Alle gezondheidsproducten van Verde ez. vallen onder de controle van de volgende bevoegde instanties.
 2. Verde ez. garandeert dat haar producten met de grootste zorg zijn bereid uit enkel de beste ingrediënten. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product dan kunt u het restant in de originele verpakking aan Verde ez. retour zenden: Verde, Afdeling Kwaliteitsbewaking, Verde 95, 7422LS Deventer. Vermeldt daarbij duidelijk wat de klacht is. Indien uw klacht terecht wordt bevonden ontvangt u kosteloos een vervangend product.
 3. Een eventuele vergoeding van schade als gevolg van het niet voldoen aan de specificaties van een product beperkt zich ten allen tijde tot de waarde van het vervangende product.
 4. Lees voor het gebruik van producten eerst de bijsluiter. Informeer bij twijfel in de winkel van Verde of neem contact op via de mail (info@verdedeventer.nl). Verde sluit elke schade uit welke direct of indirect voortvloeit uit het (onjuist) gebruik van haar producten.

 

Privacy: 

 1. Verde ez. neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het hanteren van persoonsgegevens conform het hierover bepaalde in de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Alle informatie welke Verde ter beschikking komt in het kader van de website of de webshop wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor de consument deze informatie heeft verschaft.
 3. Persoonlijke informatie van de consument wordt nimmer ter beschikking gesteld aan derden, anders dan het bevoegd gezag.

 

Geschillen:

 1. Op alle transacties die via de website of de webshop tot stand komen is enkel het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Enkel de Algemene Voorwaarden van Verde ez. zijn van toepassing op aankopen via deze website.
 3. Klachten over producten of over de dienstverlening worden binnen 5 werkdagen na ontvangst beantwoord.

Prijswijzigingen en publicatiefouten nadrukkelijk voorbehouden.

Copyright (c) 2020-2021 Verde ez. Deventer.